Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Τόπος χωρίς μνημεία είναι τόπος χωρίς μνήμη. Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια του Δαδιού στο έλεος του αδυσώπητου χρόνου

Στα προ του 1830 ενδιαφέροντα μνημεία του Δαδιού εντάσσονται τα δύο πέτρινα γεφύρια του άνω ρου του Βοιωτικού (κατ’ άλλους Φωκικού) Κηφισσού ποταμού, τα οποία βρίσκονται: το μεν πρώτο στη θέση «Νερούτσου Μύλος», γνωστό ως Πάνω Γεφύρι, το δε δεύτερο στη θέση «Κομοπίλι», γνωστό ως Κάτω Γεφύρι. Και τα δύο γεφύρια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία του Δαδιού και προστατεύονται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν.3028/2002.


Το πέτρινο γεφύρι στη θέση «Νερούτσου Μύλος», Πάνω Γεφύρι