Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Το Δαδί τη δεκαετία του 1910 (φωτογραφία του Στέργιου Λέφα)


Δαδί, δεκαετία 1910.  Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από τον εξώστη του πανδοχείου “Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” του πρώτου οργανωμένου ξενοδοχείου της πόλης (αργότερα κατεδαφίστηκε και από το 1921 τη θέση του έχει πάρει έτερο λιθόκτιστο κτίριο) και απεικονίζει έναν από τους εμπορικούς δρόμους του Δαδιού, που την περίοδο αυτή κατά μήκος του στέγαζε χάνια για την διαμονή των διερχομένων, αρκετά καταστήματα και παρθεναγωγείο. Η αυξημένη κίνηση στο βάθος αποτελούμενη κυρίως από ανδρικές φιγούρες ενδεδυμένες με τις πατροπαράδοτες φουστανέλες και καμζόλες επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του τότε χωμάτινου δρόμου ως κεντρικού. Από το 1931 έως σήμερα φέρει το όνομα του Δαδιώτη πολιτικού Αθανασίου Ευταξία, με εξαίρεση την περίοδο 1936-1941 που καλούνταν οδός Ιωάννη Μεταξά. Αρκετά από τα κτίρια της φωτογραφίας με την εξαιρετική αρχιτεκτονική διατηρούνται ακόμα.
 Στέργιος Δημ.Λέφας
Ερευνητής

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Καθαρισμός στύλων ΔΕΗ στο Δαδί

 
Η καθαριότητα, εκτός από μισή Αρχοντιά,
είναι Πολιτισμός, είναι Ποιότητα Ζωής.
Στο Δαδί γίνεται τελευταία μία προσπάθεια καθαρισμού των στύλων της ΔΕΗ από αντικείμενα επικολλημένα  σε αυτούς, κυρίως χαρτιά, εδώ και δεκαετίες. 
Η προσπάθεια γίνεται από την Κοινότητα Αμφικλείας 
σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφικλείας-Ελατείας. 
Στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής απαιτείται η συμβολή των κατοίκων του Δαδιού και των επισκεπτών της κωμοπόλεως.

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Η βρύση του Κοντού στο Δαδί


Η έρευνα είναι του συμπατριώτου μας 
και πολλά υποσχομένου Στέργιου  Λέφα, ο οποίος επαξίως φέρει τον τίτλο του ερευνητού και στηρίζει με τον τρόπο του  τη γενέτηρά του το ΔΑΔΙ.

"Αμ' έπος αμ' έργον"

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020