Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Η προσπάθεια εξωραϊσμού του Κέντρου συνεχίζεται ....


Φωτογραφίες με τα αξιοθέατα της κωμοπόλεως αναρτήθηκαν στη μία  όψη του  νέου Πίνακα Ανακοινώσεων της Κάτω Πλατείας του Δαδιού.

Η δράση αυτή έγινε από την Κοινότητα Αμφικλείας με την υποστήριξη της Δημάρχου του Δήμου Αμφικλείας - Ελατείας.

Οι  συμπολίτες μας και οι  επισκέπτες οφείλουν να αναρτούν τις  ανακοινώσεις μόνο στους ειδικούς πίνακες που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της κωμοπόλεως και όχι στους στύλους της ΔΕΗ.

Η προσπάθεια συνεχίζεται…