Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Στελέχωση Πυροφυλακίου Παρνασσού (Αμφικλείας) 

Νέες εκδόσεις βιβλίων

Δύο νέες εκδόσεις του εξ Ελατείας καθηγητού Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως 
κ. Κλεομένη Κατσούλα:
  • Στο πρώτο βιβλίο ο συγγραφέας ορμώμενος από τη νοσταλγία του παρελθόντος αποτυπώνει πράγματα, μορφές και συνήθειες που έζησε ο ίδιος στο χωριό του, την Ελάτεια, κατά τις ειρηνικές περιόδους και ιδίως μετά τον πόλεμο.  Πρόθεσή του δεν είναι η ιστορική εξέταση μιας εποχής, ούτε η λεπτομερής περιγραφή γεγονότων, γι' αυτό και η επιλογή των προσώπων του πονήματος δεν είναι συστηματική, αλλά επιλεκτική.
  • Στο δεύτερο βιβλίο ο συγγραφέας αναφέρεται στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου Ελατείας, μνημείο του 18ου αιώνος προς τιμή του ονόματος του πατριάρχου Αλεξανδρείας Αγίου Αθανασίου. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί επαυξημένη επανέκδοση παλαιοτέρου εγχειρήματος του ιδίου.


 

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021

Διεθνείς εκδηλώσεις Προσκόπων στην Αμφίκλεια το 1958 και 1960 (μέρος δεύτερο)


Άρθρο 
του Δαδιώτη Ερευνητή και Συγγραφέα 
Ιωάννου Παν. Σκορδά 

Ο Ιωάννης Παν. Σκορδάς έχει γράψει και εκδώσει βιβλία με θέματα πάντα παρμένα από την ιστορία και τη λαογραφία της γενέτειράς του Αμφίκλειας.

Εργογραφία

-        Οι νερόμυλοι του Δαδιού, 2010

-        Τα σχολεία στο Δαδί τον 18ο και 19ο αιώνα, 2011

-        Αμφίκλεια (Δαδί)- Ιστορικά Θέματα, 2013

-        Βιομηχανίες- Βιοτεχνίες Δαδιού, έκδοση Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας,    2014

-        Οι βρύσες του Δαδιού, 2014

-        Αμφίκλεια (Δαδί) Θέματα Αρχαίας και Νεοτέρας Ιστορίας, 2016

-        Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Επαγγελματίες της Αμφίκλειας, 2017

-        Ιστορικές Οικογένειες του Δαδιού, 2018

-        Αμφίκλεια (Δαδί) - Ιστορικές Έρευνες, 2019

-         Το παλιό Δαδί 1830-1940, 2020

      -        Δαδί 1940-1944, Αληθινές Ιστορίες της Κατοχής (υπό έκδοση) 

Κυριακή, 11 Ιουλίου 2021

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

"Εν καιρώ δε της μεγάλης επαναστάσεως δεν υπήρξε Δαδιώτης δυνάμενος να φέρη όπλα, όστις δεν ηγωνίσθη παρά το πλευρόν του Αθ. Διάκου, του Οδυσσέως Ανδρούτσου και άλλων αρχηγών του 1821. Σας αναφέρω κατ’ οικογενείας τα κυριώτερα αυτών ονόματα των Στρογγυλαίων, Φλωραίων, Ματσουκαίων, Γιαχαράδων, Ζυγουραίων, Τσουτσαίων, Αυγεριναίων, Οικονομαίων, Κονταίων, Κουσουλαίων και Τσουλακαίων. Πάντες όμως αυτοί μετά το πέρας του ιερού αγώνος επανακάμψαντες εις τας εστίας των επανέλαβον τας ειρηνικάς των εργασίας ως γεωργοί και κτηνοτρόφοι, διότι το Δαδίον υπήρξεν ανέκαθεν κεφαλοχώριον έχον απεράντους καλλιεργησίμους και βοσκησίμους εκτάσεις".  

Αθανάσιος Ευταξίας, Μάιος 1930

Απόσπασμα από το νέο επετειακό βιβλίο του Δημ. Βασιλείου 

υπό τον τίτλο:

1821-1822

Τα σημαντικότερα γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή του Δαδίου

 

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Διεθνείς εκδηλώσεις Προσκόπων στην Αμφίκλεια το 1958 και 1960 (μέρος πρώτο)

Άρθρο 
του Δαδιώτη Ερευνητή και Συγγραφέα 
Ιωάννου Παν. Σκορδά 

Ο Ιωάννης Παν. Σκορδάς έχει γράψει και εκδώσει βιβλία με θέματα πάντα παρμένα από την ιστορία και τη λαογραφία της γενέτειράς του Αμφίκλειας.

Εργογραφία

-        Οι νερόμυλοι του Δαδιού, 2010

-        Τα σχολεία στο Δαδί τον 18ο και 19ο αιώνα, 2011

-        Αμφίκλεια (Δαδί)- Ιστορικά Θέματα, 2013

-        Βιομηχανίες- Βιοτεχνίες Δαδιού, έκδοση Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας, 2014

-        Οι βρύσες του Δαδιού, 2014

-        Αμφίκλεια (Δαδί) Θέματα Αρχαίας και Νεοτέρας Ιστορίας, 2016

-        Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Επαγγελματίες της Αμφίκλειας, 2017

-        Ιστορικές Οικογένειες του Δαδιού, 2018

-        Αμφίκλεια (Δαδί) - Ιστορικές Έρευνες, 2019

-         Το παλιό Δαδί 1830-1940, 2020

-        Δαδί 1940-1944, Αληθινές Ιστορίες της Κατοχής (υπό έκδοση)