Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Η οικία του Ευσταθίου Γαβριήλ ή Γαβρίλη (Έργο του Στέργιου Λέφα)


ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΑΒΡΙΛΗ
Βρισκόταν δίπλα στη βρύση της Κορελιάς, πάνω σε βασικό οδικό άξονα και ήταν ένα από τα ακρινά κτίρια της τότε πόλης. Το έτος ανέγερσης μας είναι άγνωστο όμως πιθανότατα οικοδομήθηκε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και κατά την Οθωμανική περίοδο στέγαζε την αστυνομία των Τούρκων, απαραίτητη για την ασφάλεια του Αγά της πόλης. Εκτός από τους χώρους παραμονής της φρουράς διέθετε στάβλο για τα άλογα των στρατιωτών. Μετά την ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους το οίκημα περιήλθε στην ιδιοκτησία του αγωνιστή Ευσταθίου Γαβρίλη ή Γαβριήλ και σε αυτό φιλοξενήθηκε το Βασιλικό ζεύγος  Όθων και Αμαλία στις 29 Ιουλίου 1846 όπου έγινε μεγάλο γλέντι προς τιμήν τους. Από το ιστορικό αυτό κτίριο σώζονται σήμερα τμήματα της Δυτικής και της Νότιας τοιχοποιίας καθώς και η τοξωτή αυλόπορτα.

Στο σχέδιο παρουσιάζεται η όψη του κτιρίου από τη βρύση της Κορελιάς (Δυτική όψη) περί τα 1890.

Στέργιος Δημ. Λέφας 
Φοιτητής-Ερευνητής

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Το Γυμνάσιο Δαδίου


Τον Αύγουστο του 1921, ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Δαδίου και λειτούργησε το σχολικό έτος 1921-1922 με το Β.Δ. επί υπουργού των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως  Θ. Ζαΐμη. Η διατύπωση του διατάγματος έχει ως εξής: «Ιδρύεται πλήρες τετρατάξιον γυμνάσιον εν Δαδίω, υπό τον όρον η κοινότης Δαδίου α) να εξεύρη και παράσχη και συντηρή και εις το μέλλον, ίδία αυτής δαπάνη, το δια το ιδρυόμενον αυτόθι γυμνάσιον αναγκαιούν κατάλληλον διδακτήριον, εγκριθησόμενον, ως τοιούτον υπό του οικείου Ύγειονομικού Επιθεωρητού και του Γενικού Επιθεωρητού της Β΄ εκπαιδευτικής περιφέρειας, και β) να εφοδιάση αυτό ιδία αυτής δαπάνη με τα αναγκαιούντα σχολικά έπιπλα και σκεύη». 

Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ: Εκδήλωση τιμής στους ανθρώπους του τόπου μας που η πένα τους δημιούργησε χρήσιμα έργα