Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Αντίδραση κατά του αφοπλισμού της ΑΝΤΑΤ το 1916


«Ο Λαός της Κοινότητος Σουβάλας  (Παρνασσίδος) σύσσωμος συνελθών σήμερον εις πάνδημον, αυθόρμητον, ένοπλον συλλαλητήριον επί τω ακούσματι ότι η ΑΝΤΑΤ δια νέων ταπεινωτικών αξιώσεων της ηξίωσε παράδοσιν όπλων μας και σιδηροδρόμων, καταλύουσα ούτω την ανεξαρτησίαν του Κράτους ημών.
Ψηφίζει
Διακηρύσσει μεθ’ όλης της δυνάμεως της ψυχής του, ότι ουδέποτε θέλει παραδώσει τα τετιμημένα και ένδοξα όπλα του, ούτε θέλει επιστρέψει ξένος στρατός να πατήση το δια τόσων αιμάτων καθηγιασμένον έδαφός τον, δηλοί δε ότι θέλει καταστρέψει τους σιδηροδρόμους αποφασισμένος να αμυνθή ενόπλως υπέρ της ανεξαρτησίας τους και της εθνικής του τιμής».

Εν Σουβάλα τη 5 Νοεμβρίου 1916

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου