Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Το Δαδί τη δεκαετία του 1910 (φωτογραφία του Στέργιου Λέφα)


Δαδί, δεκαετία 1910.  Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από τον εξώστη του πανδοχείου “Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” του πρώτου οργανωμένου ξενοδοχείου της πόλης (αργότερα κατεδαφίστηκε και από το 1921 τη θέση του έχει πάρει έτερο λιθόκτιστο κτίριο) και απεικονίζει έναν από τους εμπορικούς δρόμους του Δαδιού, που την περίοδο αυτή κατά μήκος του στέγαζε χάνια για την διαμονή των διερχομένων, αρκετά καταστήματα και παρθεναγωγείο. Η αυξημένη κίνηση στο βάθος αποτελούμενη κυρίως από ανδρικές φιγούρες ενδεδυμένες με τις πατροπαράδοτες φουστανέλες και καμζόλες επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του τότε χωμάτινου δρόμου ως κεντρικού. Από το 1931 έως σήμερα φέρει το όνομα του Δαδιώτη πολιτικού Αθανασίου Ευταξία, με εξαίρεση την περίοδο 1936-1941 που καλούνταν οδός Ιωάννη Μεταξά. Αρκετά από τα κτίρια της φωτογραφίας με την εξαιρετική αρχιτεκτονική διατηρούνται ακόμα.
 Στέργιος Δημ.Λέφας
Ερευνητής

1 σχόλιο: